Kļuvām gudrāki, stiprāki un draudzīgāki

Amatas novada Drabešu pagasta  Apneros  laikā no 29. jūlija līdz  7. augustam risinājās  Latvijas valsts budžeta finansētā programma “Ārpusskolas pasākumu programma. Vasaras nometnes Latvijas un diasporas bērniem”. Tajā piedalījās 24 bērni no Latvijas un 26 bērni no latviešu diasporas 7 valstīs. Latvijas bērnu skaitā šoreiz bija izraudzīti nometņotāji gan  no jaunsargu vidus, gan zēni un meitenes no Amatas novada, Rīgas, Madonas, Ludzas, Ogres. Diasporas bērni uz nometni bija mērojuši ceļu no Anglijas, Angolas, Francijas, Igaunijas, Īrijas, Anglijas un Krievijas. Vairāki bērni uz Sabiedrības integrācijas fonda atbalstīto nometni brauca jau otro vai pat trešo gadu. Viņiem nometnē, kurai dots nosaukums “Pie Sprīdīša “ jau agrāk bija paticis .Te bija rasti jauni, sirsnīgi draugi, ar kuriem visa mācību gada laikā turpināts uzturēt kontaktus. Protams, viņi ar nepacietību gaidīja atkalredzēšanās dienu.

          Nometnes programmā arī šogad uzsvars tika likts uz bērnu kopēju darbošanos, kuras laikā diasporas bērni varēja stiprināt savas latviešu valodas zināšanas, labāk apgūt latviešu tautas dziesmas un kultūras apcirkņos glabātās bagātības. Svarīgi bija bērnus darīt zinošākus Latvijas vēsturē un pašos svarīgākajos notikumos tajā. Un te lieti noderēja Cēsu muzeja darbinieku izstrādātā spēle “100 svarīgākie notikumi Latvijas vēsturē” . Ar to bērnus nometnē iepazīstināja  muzeja līdzstrādniece Evita Muceniece. Daudz vērtīgu atziņu zēni un meitenes guva arī ekskursijās uz Āraišu vējdzirnavām, 1225. gadā celto Āraišu baznīcu un Ezerpili. Dziļas pārdomas visiem radās pēc Amatas pamatskolā iekārtotā rakstnieces Melānijas Vanagas muzeja un pie skolas ierīkotās Sibīrijas izsūtīto latviešu zemnīcas imitācijas apmeklējums. Paša acīm  skatītais labāk par jebkuriem daiļskanīgiem vārdiem bērniem palīdzēja izprast, kādas grūtības un ciešanas nācās pārdzīvot tiem pieaugušajiem un bērniem, bez vainas vainīgajiem, kurus okupanti represēja Latvijā un izsūtīja uz Sibīriju.. Muzeja vadītājas Ingrīdas Lāces stāstījums aizgāja līdz sirds dziļumiem ikvienam no 50 ekskursijas dalībniekiem. Atjaunotā nacionālo partizānu bunkura apmeklējums Drabešu pagasta Amadās savukārt sniedza bērniem priekštatu, kā pēckara Latvijā drosmīgi vīri un sievas pretojās nīstajai okupācijas varai un ar ieročiem rokās cīnījās par Latvijas brīvību un neatkarību. Tā bija spilgta un iedarbīga patriotisma audzināšanas skola.

          Patriots ir tikai tāds cilvēks, kurš vajadzīgā brīdī ir gatavs aizsargāt savu zemi un tautu. Tieši šo pārliecību nometnes dalībniekiem stiprināja Cēsu 27. kājnieku bataljona zemessargi, kuri visas 1. augusta dienas garumā – no rīta, līdz pat vēlai vakara stundai darbojās ar zēniem un meitenēm, kurus vienoja apziņa, ka viņi aug Latvijai un vienmēr būs gatavi to celt un aizsargāt. Zemessargi un nometnes dalībnieki – jaunsargi, kuriem jau bija organizācijā gūta pieredze un zināšanas, saviem biedriem mācīja maskēšanās mākslu, pirmās palīdzības sniegšanu, orientēšanos mežā un izdzīvošanas prasmi. Visiem ļoti patika arī nodarbības un sacensības šaušanā ar loku un bultām, kā arī ar pneimatisko pistoli un šauteni. Aizvadītajā nometnē pie bērniem ciemojās dažādu nozaru speciālisti. Viņu vadītajās nodarbībās uzsvars tika likts uz dažādiem bērnu drošības jautājumiem. Bērni kļuva zinošāki un gudrāki ceļu satiksmes noteikumos, ugunsdrošībā, elektrodrošībā. Uzzināja kā pareizi izturēties saskarsmē ar nepazīstamiem cilvēkiem.

          6. augusta vakarā bērni un viņu vecāki pulcējās nometnes Saieta namā uz lielā pasākuma noslēguma koncertu. Tajā zēni un meitenes dziedāja nometnē iemācītās jaunās dziesmas, rādīja savas prasmes akrobātikā, žonglēšanā un daiļradē. Katram dalībniekam svinīgajā pasākumā tika dāvana no Sabiedrības integrācijas fonda  - jaunākā Latvijas vēstures grāmata. Medus burciņu un piemiņas veltes bija sarūpējuši nometnes organizatori. Bet tiem 25, kuri bija visaktīvākie un rosīgākie, kuri radošajās nodarbībās un sporta sacensībās uzrādīja vislabākos rezultātus, tika pasniegtas vērtīgas  grāmatas par Latviju.

Tās dāvināja jaunais Latvijas Valsts prezidents Raimonds Vējonis. Bērni pēc jaukajām nometnē pavadītajām dienām atgriezušies savās mājās un nu visi jau atkal sasēduši skolas solos. Un kaut priekšā garš un atbildīgs jauns darba cēliens,  atmiņas par jauko vasaru, par jaunajiem draugiem, par redzēto un piedzīvoto katram vēl ilgi, ilgi glabāsies sirsniņā. 

Aleksandrs Kalvāns

Sprīdīšu draugu biedrības valdes priekšsēdētājs

Valsts prezidenta apsveikums
Piederīgi Latvijai
SIF
2014.gada vasarā 50 dzīvespriecīgi un zinātkāri bērni no 9. - 18. jūlijam pulcējās uz Sprīdīšu draugu biedrības rīkoto nometni pie gleznainā Gauča ezera Amatas novada Drabešu pagasta Apneros. Sabiedrības integrācijas fonda atbalstītajā projekta „Ceļš – uz zemi laimīgo, uz mājām!” nometnē vienkopus darbojās 23 bērni no Latvijas pilsētām un novadiem un 27 latviešu un jaukto ģimeņu bērni no 9 ārvalstīm: Anglijas, Īrijas, Beļģijas, Igaunijas, Francijas, Zviedrijas, Dānijas, Norvēģijas un Krievijas. Uzsākot visdažādākajām aktivitātēm bagāto nometni, bērni saņēma Valsts prezidenta Andra Bērziņa apsveikumu ar novēlējumu stiprināt savas latviešu valodas zināšanas un saikni ar tēvzemi, īstenot šīs vasaras ieceres un labi atpūsties. Sprīdīšu draugu biedrības nometne „Pie Sprīdīša”, kura šogad atzīmē savas darbības 20 gadskārtu, ir paveikusi lielu un nozīmīgu darbu jauno patriotu audzināšanā, mācījusi bērniem darba tikumu, saudzīgu attieksmi pret dabu. Tāpat kā visās 72 iepriekšējās nometnēs, arī jubilejas nometnē bērni guva zināšanas par savu drošību dažādās dzīves situācijās, attīstīja radošos talantus, rosīgi nodarbojās ar sportu. Ir paveikts viss, ko savā apsveikumā novēlēja Valsts prezidents.
Sprīdīši atkal satiksies Apneros
Sabiedrības integrācijas fonds paziņojis projektu konkursa rezultātus valsts atbalstam bērnu vasaras nometņu organizēšanā. Vienpadsmit dažādu biedrību un organizāciju rīkotajām nometnēm kopā no valsts budžeta atvēlēti 133 tūkstoši eiro. Projekta mērķis ir stiprināt ārzemēs dzīvojošo latviešu un jaukto ģimeņu bērnu latvisko identitāti un veicināt kopīgu darbošanos ar tēvzemē dzīvojošiem bērniem. Sprīdīšu draugu biedrība savā nometnē „ Pie Sprīdīša” Amatas novada Drabešu pagasta Apneros no 9. līdz 18. jūlijam uzņems 30 bērnus no vairāk nekā desmit dažādām mītnes  zemēm. Kopā ar viņiem darbosies arī 20 bērni no Latvijas pilsētām un novadiem , kurus par teicamām sekmēm mācībās un aktīvu ārpusklases darbu nometnei ieteikušas pašvaldības. 50 bērni nometnē kopā darbojās jau pērn. Bērni iemācījās daudz jauna, aktīvās nodarbībās brīvā dabā nostiprināja savu veselību, kā arī ieguva jaunus draugus. Sprīdīšu draugu biedrība saņēmusi no pērnā gada nometņotājiem daudz vēstuļu, kurās viņi pauž vēlēšanos atkal atbraukt uz vienreizēji skaisto Latvijas dabas nostūri pie gleznainā Gauča ezera, atkal satikties ar nometnē rastajiem draugiem un atkal iemācīties kaut ko jaunu no Sprīdīšu nometnes lielās gudrību grāmatas.

       Esam sākuši dalībnieku reģistrēšanu nometnēm. Jāatceras, ka vietu skaits ir ierobežots  un pieteikšanos jāizdara laikus.

       Kā darbojas nometne „ Pie Sprīdīša” pietiekami daudz informācijas var iegūt mūsu mājas lapā www.apneri.lv. Turpat var apskatīt arī Latvijas TV 1.kanāla un Vidzemes televīzijas sižetus par mūsu pērnā gada nometnēm. Mājas lapas sadaļās vecāki var uzzināt par nometnes programmu, kārtības noteikumiem, nepieciešamajiem dokumentiem utt. Nometne Apneros šovasar atzīmēs savu 20 darbības gadu jubileju. Un kā jau tādā svētku reizē  pienākas, rīkotāji krietni pacentīsies, lai nometnes aktivitātes un pasākumi būtu gan mērķtiecīgi, gan interesanti, gan aizraujoši. Nodarbībās īpašs uzsvars tiks veltīts bērnu drošības jautājumiem, jo, diemžēl, diendienā joprojām uzzinām par dažādiem negadījumiem, kuros cietuši bērni. Nometņotāju vajadzībai iegādāts jauns sporta inventārs, papildināts aprīkojums rotaļu un sporta laukumam ,sarūpēti materiāli radošajām nodarbībām. Skolotāji no dažādām Latvijas skolām, kuri nometnē īstenos Sprīdīšu draugu biedrības projektus, jau tagad ar lielu aizrautību gatavojas nozīmīgajiem pasākumiem, lai katrs bērns  nometnē  gūtu prieku un gandarījumu par kopā pavadītajām skaistajām vasaras dienām Apneros.

13 valstu nometne aizvadīta
Iepriecināja vecāku atsauksmes!
Inta Kallinga Norvēģijā:

„Liels paldies! Gan bērns, gan es esam ļoti apmierināti. Daži māk skaisti plānus un projektus uz papīra rakstīt, bet jūs, man liekas, daudz labāk to visu protat izdarīt. Tos mērķus, kāpēc sūtīju bērnu uz nometni, tiešām jums kopīgi izdevās sasniegt”

 Diana Andres Anglijā:

„Paldies jums par sirsnīgo uzņemšanu. Nometne ir burvīga kā arī tur strādājošie cilvēki”

 Karina Pesa Beļģijā:

„Gribu izteikt jums milzīgu pateicību par ieguldīto enerģiju, pūlēm, izdomu, lielisko organizāciju un šo vienreizējo iespēju pilsētas puisim, kas dzīvo tālienē, izjust Latvijas dabu, kontaktēties ar citiem latviešu bērniem un piedalīties tik daudzās lieliskās aktivitātēs. Domāju, ka visi vecāki ir novērtējuši jūsu paveikto.”

Vienkopus bija Sprīdīši no 13 valstīm
SIF
Amatas novada Drabešu pagasta bezpeļņas organizācija – Sprīdīšu draugu biedrība šopavasar uzvarēja Sabiedrības integrācijas fonda izsludinātajā konkursā par bērnu vasaras nometņu sarīkošanu Latvijas un ārzemēs dzīvojošo un strādājošo tautiešu bērniem Šī projekta mērķis ir stiprināt ārzemēs dzīvojošo latviešu bērnu nacionālo identitāti un veicināt kopīgu darbošanos ar tēvzemē dzīvojošiem bērniem. Lai realizētu savu projektu „Latvija – mūsu mājas” Sprīdīšu draugu biedrība no 12. jūlija līdz 21.jūlijam Drabešu pagasta „Apneros” rīkos 10 dienu ilgu nometni 50 bērniem. Tajā piedalījās 20 bērni no Latvijas un 30 Sprīdīši no 12 ārvalstīm: Anglijas, Beļģijas, Dānijas, Francijas, Holandes, Igaunijas, Īrijas, Kanādas, Norvēģijas, Šveices, Vācijas un Zviedrijas. Tik daudz darbīgo Sprīdīšu vienkopus pulcēsies pirmo reizi. Šī nometne būs kā vērtīga balva tādiem skolēniem, kuri to ir godam nopelnījuši par labu uzvedību un sekmēm mācībās un skolas aktivitātēs. Sprīdīšu nometne ir pati vecākā Latvijā, kura nepārtraukti darbojas jau 19. gadu un tajā skolas brīvlaiku pavadījuši vairāk nekā 2500 bērnu no Latvijas un ārvalstīm. Novērtējot Sabiedrības integrācijas fonda rīkoto pasākumu un valsts finansiālo atbalstu tam, zīmīgus vārdus e- pasta vēstulē mums no Vācijas atrakstīja Berlīnē dzīvojošā latviešu puikas Klāva māmiņa Dace Dumbrava: "Es turēšu īkšķus, lai šis projekts izdodas. Šāda veida iniciatīva veido Latvijas nākotni arī lielos apmēros. Caur šāda veida saistību ar savu dzimto zemi, bērni, izauguši lieli, ar visām savām ārzemju pieredzēm un zināšanām reāli gribēs atgriezties Latvijā. Tas būs pamatīgs kapitāls zemei un valstij. Lai izdodas!